Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án.

Thi theo hình thức Tự luận.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án-1

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án-2

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *