Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 THCS Xuân Đỉnh 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút.

Đề thi Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi.

Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) 57 + 58.150 – 58.125                       b) 32.5 + 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – |-2019|         d) 13.70 – 50[(19 – 32) : 3 + 23]

Bài 2 : (2 điểm ) Tìm x biết :

a) x – 36 : 18 = 12 – 15              b) 3.|9 -x| = 33             c) 70$ \displaystyle \vdots $x; 84$ \displaystyle \vdots $x; 140$ \displaystyle \vdots $x và x > 8

Bài 3 : (2 điểm)

Trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường THCS đã ủng hộ được khoảng 500 đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khi xếp đều thành 20,25,30 chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 đó đã góp được.

Bài 4 : (2,5 điểm)

Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC

b) Gọi M là trung điểm đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2cm.

d) Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BD

Bài 5 : (0,5 điểm)

Tìm hai số tự nhiên a và b (a<b) biết : BCNN(a,b) + ƯCLN(a,b) = 19

—–HẾT—-

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *