huyện Đan Phượng

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020:

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề).

Đề thi HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 huyện Đan Phượng, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Bài 1: (2 điểm) Cho hai biểu thức $ A=\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}+\frac{1}{{\sqrt{x}+2}}-\frac{{3\sqrt{x}}}{{\left( {\sqrt{x}-1} \right)\left( {\sqrt{x}+2} \right)}}$ và $ B=\frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}+1}}$ với $ x\ge 0$ và […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Có đáp án. Đáp án, hướng dẫn giải Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau: a) $ \sqrt{{1,6}}.\sqrt{{250}}+\sqrt{{19,6}}:\sqrt{{4,9}}$ b) $ 2\sqrt{{27}}+\sqrt{{{{{(1-\sqrt{3})}}^{2}}}}-7\sqrt{3}$ c) $ 2\sqrt[3]{{24}}-5\sqrt[3]{{81}}+4\sqrt[3]{{192}}$ Bài 2 (2,0 […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 23/10/2018. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) 1. Cho biểu thức: $ \displaystyle P=\frac{{x\sqrt{x}+26\sqrt{x}-19}}{{x+2\sqrt{x}-3}}-\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{{x-1}}}}+\frac{{\sqrt{x}-3}}{{\sqrt{x}+3}}$ a) Rút gọn P b) Tìm giá trị nhỏ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học