đề kiểm tra giữa học kì 1

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Hoàng Hoa Thám 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Hoàng Hoa Thám, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề). Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) $ 3{{x}^{2}}\left( {2{{x}^{2}}-5x-4} \right)$ b) $ {{\left( {x+1} \right)}^{2}}+\left( {x-2} \right)\left( {x+3} \right)-4x$ Bài 2: […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề).


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học