đề kiểm tra KSCL

Đề thi KSCL môn Toán 9 THCS Đại Áng 2018-2019

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 26/1/2019. Bài 1. (2 điểm) Với x ≥ 0; x ≠ 9 cho hai biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$ và B = $ \frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}-\frac{{3x+3}}{{x-9}}$ a) Tính giá trị của […]

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 THCS Chu Văn An 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Chu Văn An năm học 2018-2019. Ngày thi 30/09/2018. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính: a) $ (\sqrt{{24}}-\sqrt{{48}}-\sqrt{6}).\sqrt{6}+12\sqrt{2})$ b $ \left( {\sqrt{{\frac{1}{5}}}-\sqrt{{\frac{{16}}{5}}}+\sqrt{5}} \right):\sqrt{{20}}$ c) $ \sqrt{{21+3\sqrt{{48}}}}-\sqrt{{21-3\sqrt{{48}}}}$ Câu 2 (2,0 điểm). Cho biểu thức $ A=\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}+\frac{3}{{\sqrt{x}+1}}-\frac{{6\sqrt{x}-4}}{{x-1}}$   $ […]

Đề thi KSCL đầu năm Toán 8 THCS Cao Viên 2016 – 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8 THCS Cao Viên, thành phố Hà Nội năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm) Viết lại chữ cái đứng trước […]

Đề thi KSCL đầu năm Toán 8 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 – 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8 THCS Ngọc Châu, thành phố Hải Dương năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm 5 câu. Câu 1 (2 điểm): Tìm  biết: a) $ \frac{3}{2}\left| x+\frac{1}{5} \right|=3$ b) $ \displaystyle \frac{4}{7}x-\frac{1}{2}=\frac{3}{7}$   c) $ \displaystyle {{\left( x-2 \right)}^{2}}=9$ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học