Thẻ: THCS Chu Văn An

Đề kiểm tra chất lượng Toán 9 THCS Chu Văn An 2018-2019

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Chu Văn An quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Ngày thi: 30/09/2018Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính: a) b c) Câu 2 (2,0 điểm). Cho biểu thức    a) Rút gọn biểu thức […]

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 THCS Chu Văn An 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Chu Văn An năm học 2018-2019. Ngày thi 30/09/2018. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính: a) b c) Câu 2 (2,0 điểm). Cho biểu thức    a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2