quận Tây Hồ

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Tây Hồ năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+1}}$ khi x = 25. b) Rút gọn biểu thức B = $ \frac{{5\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{3-\sqrt{x}}}+\frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}-2}}$ với $ x\ge 0;x\ne […]

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1. (2,0 điểm) 1) Tính giá trị biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}+1}}$ khi x = 9 2) Rút gọn biểu thức […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 8/12/2018. Bài 1 (2 điểm): Cho A = $ \left( {\frac{{\sqrt{x}}}{{x-4}}+\frac{1}{{\sqrt{x}-2}}} \right):\frac{{\sqrt{x}+2}}{{x-4}}$ và B =$ \frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-2}}$ (với […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tứ Liên – Tây Hồ năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính a) [214-(18.5-32.4)] : 10-6 b) 100-60 : (56 : 54 – 3.5) c) |-45|-84 + |32|.5 – 17 Bài 2 (2 […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học