Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài 90 phút.

Câu 1. (2,0 điểm)

1) Tính giá trị biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}+1}}$ khi x = 9

2) Rút gọn biểu thức B = $ \frac{{\sqrt{x}+5}}{{\sqrt{x}+1}}-\frac{1}{{1-\sqrt{x}}}+\frac{8}{{x-1}}$ với $ x\ge 0,x\ne 1$

3) Tìm x để P = A.B có giá trị nguyên

Câu 2. (2,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) $ \left\{ \begin{array}{l}3x-2y=5\\x+2y=4\end{array} \right.$

b) $ \left\{ \begin{array}{l}2\sqrt{{x+1}}-3\sqrt{{y-2}}=5\\4\sqrt{{x+1}}+\sqrt{{y-2}}=17\end{array} \right.$

Câu 3. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Nếu người ta mở cả hai vòi chảy trong 4 giờ rồi khóa vòi hai lại và để vòi một chảy tiếp 14 giờ nữa thì mới đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Câu 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Từ điểm M thuộc đường thẳng d kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Hạ OH vuông góc với đường thẳng d tại H. Nối AB cắt OH tại K, cắt OM tại I. Tia OM cắt đường tròn (O; R) tại E.

a) Chứng minh AOBM là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh OI.OM = OK.OH

c) Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB

d) Tìm vị trí của M trên đường thẳng d để diện tích tam giác OIK có giá trị lớn nhất.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho hai số dương x, y thỏa mãn x + y = 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = $ {{\left( {x+\frac{1}{x}} \right)}^{2}}+{{\left( {y+\frac{1}{y}} \right)}^{2}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *