Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Hoàng Hoa Thám 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Hoàng Hoa Thám, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề).

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 3{{x}^{2}}\left( {2{{x}^{2}}-5x-4} \right)

b) {{\left( {x+1} \right)}^{2}}+\left( {x-2} \right)\left( {x+3} \right)-4x

Bài 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7{{x}^{2}}+14xy

b) 3\left( {x+4} \right)-{{x}^{2}}-4x

c ){{x}^{2}}-2xy+{{y}^{2}}-{{z}^{2}}

d) {{x}^{2}}-2x-15

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm x:

a) 7{{x}^{2}}+2x=0

b) x\left( {x+4} \right)-{{x}^{2}}-6x=10

c) x\left( {x-1} \right)+2x-2=0

d) {{\left( {3x-1} \right)}^{2}}-{{\left( {x+5} \right)}^{2}}=0

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK.

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b) Chứng minh BK\bot ABCK\bot AC

c) Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân

d) BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì đề tứ giác GHCK là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm)

Chứng minh rằng: A={{n}^{3}}+{{\left( {n+1} \right)}^{3}}+{{\left( {n+2} \right)}^{3}}\vdots 9 với mọi n\in {{N}^{*}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2