Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Dương Nội 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Dương Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1(4 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau

a) $ 2\left( {3-x} \right)+2x=2\left( {x-5} \right)$

b) $ \frac{x}{{x+4}}+\frac{{x-3}}{{x-4}}=\frac{{5x-12}}{{{{x}^{2}}-16}}$

c) $ \left| {x-3} \right|=2x-1$

d) $ \frac{{x-2}}{3}-2x\le 3-\frac{{5x-2}}{6}$

Bài 2 (2 điểm)

Khoảng cách giữa hai bến sông  A và B là 60km. Một xuồng máy đi xuôi dòng từ A đến B , nghỉ 30 phút tại bên B rồi quay trở lại đi ngược dòng 25km để đến bến C. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc quay trở lại bến C hết tất cả là 8 giờ. Tính vận tốc xuồng máy khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước chảy là 1km/h

Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm, đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I

a) Tính độ dài các đoạn AD,DC

b) Chứng minh tam giác AID cân

c) Chứng minh AI.BI=BD.IH

d) Tia phân giác của góc HAC cắt HC tại N. chứng minh IN//AC

Bài 4 (0,5 điểm) Cho a,b,x,y thỏa mãn $ \left\{ \begin{array}{l}\frac{{{{x}^{4}}}}{a}+\frac{{{{y}^{4}}}}{b}=\frac{1}{{a+b}}\\{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1\end{array} \right.$

Chứng minh rằng $ \frac{{{{x}^{{2020}}}}}{{{{a}^{{1010}}}}}+\frac{{{{y}^{{2020}}}}}{{{{b}^{{1010}}}}}=\frac{2}{{{{{(a+b)}}^{{1010}}}}}$

2 Comments

Add a Comment
  1. Anh ơi cho em xin kq baìcon này vs ạ

  2. Cho em xin kq đề kiểm tra này vs ạ em làm r thắc mắc chả bt sai hay đúng mong mọi người giúp đỡ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *