Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau

$ \displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}$

2. Nhân một số với phân số

Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

$ \displaystyle m.\frac{a}{b}=\frac{m.a}{b}$

3. Lũy thừa bậc n của một phân số

Với n là một số nguyên dương, ta gọi tích của n thừa số $ \displaystyle \frac{a}{b}$ là lũy thừa bậc n của $ \displaystyle \frac{a}{b}$ và kí hiệu là $ \displaystyle \left( \frac{a}{b} \right)_{{}}^{n}$

Theo quy tắc nhân phân số ta có:

Phép nhân phân số-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *