Đề kiểm tra KSCL môn Toán 6 THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 THCS Mỹ Đình 1, Phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.

Câu 1. Số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là:

A. 1035                      B. 1230                       C. 7352                          D. 503

Câu 2. Kết quả phép tính $ {{5}^{5}}{{.5}^{7}}$ bằng:

A. $ {{5}^{{45}}}$

B. $ {{5}^{{12}}}$

C. $ {{25}^{{14}}}$

D. $ {{10}^{{14}}}$

Câu 3. Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 6 THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

A. $ A\notin d$ và $ B\in d$

B. $ A\in d$ và $ B\in d$

C. $ A\notin d$ và $ B\notin d$

D. $ A\in d$ và $ B\notin d$

Câu 4. Hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm P, Q là:

A. Tia PQ

B. Tia OP

C. Đoạn thẳng PQ

D. Đường thẳng PQ

PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) $ 55+45:{{3}^{2}}$

b) $ 24.85+15.24-230$

c) $ {{3}^{{24}}}:{{3}^{{21}}}+{{2}^{2}}{{.2}^{3}}$

d) $ 191-\left[ {{{{10}}^{2}}-{{{\left( {97-94} \right)}}^{2}}{{{.2018}}^{0}}} \right]$

Bài 2 (2 điểm) Tìm số tự nhiên $ x$, biết:

a) $ 2(x+19)=60$

b) $ (7x-24){{.5}^{4}}={{5}^{6}}$

c) $ 21-5.(x-4)=11$

Bài 3 (1,5 điểm)

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 4 và không vượt quá 30.

a. Viết tập hợp A bằng 2 cách

b. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử

Bài 4 (1,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

a) Viết tên các tia trùng với tia Oy

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B.

c) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không? Vì sao?

Bài 5 (1,5 điểm) Nhà bạn Bách có quán bún riêu. Hàng ngày, mẹ bạn Bách mở cửa bán hàng lúc 6h30’. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật thì quán đông gấp rưỡi ngày thường. Mỗi ngày thường trung bình bán được 120 bát. Hỏi trong tháng 10 năm 2018, quán bún riêu nhà bạn Bách bán được bao nhiêu bán? Tổng thu được bao nhiêu tiền? (Biết rằng mỗi bát bún riêu có giá 25.000 đồng)

Bài 6 (0,5 điểm) Chứng minh rằng tổng sau chia hết cho 40.

$ S=3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+{{3}^{4}}+…+{{3}^{{2012}}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *