phép nhân

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Bồi dưỡng Đại số 9

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương  Ví dụ 5. Cho biểu thức: Tính giá trị của biểu thức A bằng hai cách Giải – Cách 1. Biến đổi: – Cách 2. Ta có:    BÀI TẬP 20. Tính giá trị các biểu thức:   22. Rút gọn các biểu thức: 23. Rút gọn các biểu […]

Bài tập tuần 1 – Phép nhân và phép chia đa thức – Đại số 8

Đây là bài thứ 1 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Thực hiện phép tính: a) 3xy2(2x – 4y + 3xy) b) x(3×2 – 2x + 5) c) 5x + 3(x2 – x – 1) d) $ \displaystyle \frac{1}{3}$x2y2(6x + $ \displaystyle \frac{2}{3}$x2 – y) e) $ \displaystyle \frac{3}{4}$x3y2(4x2y – x + y5) f)  –$ \displaystyle \frac{2}{3}$x(–x4y2 – 2×2 – 10y2).  Bài toán […]

Phiếu bài tập số 4 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 4 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Bài 18: Tính nhanh: $ \begin{array}{l}a.\,\,\,274+\left( {158+26} \right)\\c.\,\,\,3.125.121.8\\e.\,\,\,29+132+237+868+763\\g.\,\,\,25.5.4.31.2\\i.\,\,\,98.31+62\\l.\,\,\,28.\left( {231+69} \right)+72.\left( {60+240} \right)\\n.\,\,\,35.34+35.86+65.75+65.45\\p.\,\,\,10+11+12+13+…+99\end{array}$ $ \begin{array}{l}b.\,\,\,123+132+321+312\\d.\,\,\,367+129+133+371+17\\f.\,\,\,652+327+148+15+73\\h.\,\,\,37.64+37.36\\k.\,\,\,4.7.76+28.24\\m.\,\,\,136.48+16.272+68.20.2\\o.\,\,\,3.25.8+4.37.6+2.38.12\\q.\,\,\,1+6+11+16+….+46+51\end{array}$ Bài 19: Tìm số tự nhiên x, biết: a. $ \left( {x-45} \right).27=0$ b. $ 21.\left( {34-x} \right)=42$ c. $ 2x+3x=1505$ d. $ 0.\left( {5-x} \right)=0$ e. $ 1+35+…..+x=3200$ (x là số […]

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân – Số học 6

Toancap2.net hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Phép cộng và Phép nhân bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em đọc lại bài này: https://Toancap2.net/tinh-chat-cua-phep-cong-va-phep-nhan/ . Để biết được các tính chất của phép cộng và phép nhân. Toán cấp 2 tóm tắt […]

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. $ \displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}$ 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán $ \displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}$ b) Tính chất […]

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$, $ \displaystyle \frac{c}{d}$, $ \displaystyle \frac{p}{q}$ ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán $ \displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}$ 2. Tính chất kết hợp $ \displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)$ 3. Nhân với 1 số $ \displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$ 4. Tính chất phân phối của phép nhân […]

Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau $ \displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}$ 2. Nhân một số với phân số Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ […]

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Định lí Với các số a và b không âm ta có: $ \displaystyle \sqrt{ab}=\sqrt{a}.\sqrt{b}$ Lưu ý. a) Với hai biểu thức không âm A và B, ta cũng có $ \displaystyle \sqrt{AB}=\sqrt{A}.\sqrt{B}$ 2. Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích của những số không âm, ta có thể khai […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học