Tính chất của phép cộng và phép nhân

Khái niệm phép cộng và phép nhân, các tính chất của phép cộng và phép nhân.

1. Khái niệm tổng, tích của hai số a và b

Nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng.

Nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân

– Tính chất giao hoán:

a + b = b + a

a . b = b . a

– Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c)

(a . b) . c = a . (b . c)

– Cộng với 0:

a + 0 = a

– Nhân với 1:

a . 1 = 1 . a = a

– Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a . (b + c) = ab + ac

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x