Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 1 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 1

1.Viết tập hợp các số nguyên x , biết : -15/3 < x ≤ 21/7

2.Cho biểu thức A = 2 / n 1 ; n ∈ Z . Tìm n để A ∈ Z.

3.Tìm số nguyên lớn nhất x sao cho x < 39 / -13

ĐÁP ÁN

1.

Ta có: 

-15/3 = -5 ; 21 /7 = 3

Vậy -5 < x ≤ 3 ; x ∈ Z

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 1 - Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 1 - Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

2.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 1 - Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

3.

Ta có: 39/-13 = -3. Vậy số nguyên lớn nhất thỏa mãn x < -3 là x = -4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *