Phép cộng phân số cùng mẫu, không cùng mẫu

1. Cộng các phân số cùng mẫu

Muốn cộng các phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

$ \displaystyle \frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$

2. Cộng các phân số không cùng mẫu

Muốn cộng các phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *