Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 5 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 5

1.Sau khoảng thời gian là 5 giờ thì kim giờ của một chiếc đồng hồ quay được bao nhiêu vòng?

2.Tìm x ∈ Z , biết -1/5 = x/15.

3.Tìm các số nguyên x, y , biết x/2 = -1/y.

4. Các phân số sau có bằng nhau không: 13/17 và 131313 / 171717 ?

ĐÁP ÁN

1.

Vì kim giờ quay một vòng hết 12 giờ nên sau 5 giờ thì kim giờ quay được 5/12 vòng.

2. 

Ta có:

-1/5 = x/15

=> -1.15 = 5.x

=> x = (-15) : 5 = -3

3.

Ta có:

x/2 = -1/y

=> xy = (-1).2 = -2

Mà: -2 = (-2).1 = 2.(-1)

=> x = -2 và y = 1

hoặc x = 1 và y = -2

hoặc x = 2 và y = -1

hoặc x = -1 và y =2

4.

Vì 13.171717 =17.13.10101 = 17.131313

=> 13/17 = 131313/171717

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *