Bài tập ôn chương 1: Tính tổng – Số học 6

Bài 1: Tính tổng:

S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126

S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

1 Comment

Add a Comment
  1. Bài:
    Tìm số tự nhiên a sao cho chia a cho 5, 7, 11 thì được số dư theo thứ tự là 3, 4, 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *