Bài tập ôn chương 1: Tính tổng – Số học 6

Bài 1: Tính tổng:

S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126

S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2