Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 6 THCS Đào Duy Từ 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Đào Duy Từ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, năm học 2017-2018.

Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 15/11/2017.

Bài 1 (2,5 điểm)

Tìm $ a$ và $ b$ để:

a) Số $ \overline{{4a12b}}$ chia hết cho cả 2; 5 và 9

b) Số $ \overline{{71a1b}}$ chia hết cho 45

Bài 2 (2 điểm)

Ba bạn Huy, Hùng, Uyên đến chơi câu lạc bộ thể dục đều đặn. Bạn Huy cứ 12 ngày đến 1 lần, Hùng 6 ngày đến một lần và Uyên 8 ngày đến một lần. Hỏi sau bao lâu nữa thì ba bạn gặp lại nhau ở câu lạc bộ lần thứ hai.

Bài 3 (4,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

d) Gọi P là trung điểm cảu đoạn thẳng OA, Q là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ OB = 2PQ.

Bài 4 (1 điểm)

Tìm số tự nhiên $ n$ sao cho:

a) $ 3n+8\vdots 2n+1$

b) $ {{n}^{2}}+3n+6\vdots n+3$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *