Điểm, đường thẳng – Hình học 6

Lý thuyết điểm, đường thẳng

1. Khái niệm về điểm, đường thẳng

Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

– Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.

– Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B ∉ m.

Điểm, đường thẳng - Hình học 6

7 Comments

Add a Comment
  1. bạn có thể cho xin bản mềm vào mail: levanban1997@gmail.com nhé. m ko tải được để in ra cho em học. tks nhiều

  2. bạn có thể cho xin bản mềm vào mail: danghuong101981@gmail.com nhé. m ko tải được để in ra cho con học. tks nhiều

  3. Xin hỏi làm sao tải được vậy?

    1. Cho mình hỏi làm như thế nào để tải về nhỉ?

  4. nguyễn thị thu

    tôi thấy chuyên đề này rất hay .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *