Tính chất cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox va Oz thì

$ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$

Tính chất cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau-1

Ngược lại, nếu $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$ thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Lưu ý:

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}\ne \widehat{xOz}$ thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

$ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}+\widehat{tOz}=\widehat{xOt}$

Tính chất cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau-2

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

– Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

– Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng 90°

– Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°

b) Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *