hàm số

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Bồi dưỡng Đại số 9

Các khái niệm về hàm số Kiến thức cần nhớ: 1. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị số tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, x […]

Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 chuyên – Hàm số

Toancap2.net chia sẻ tới các em tài liệu ôn thi vào lớp 10 chuyên với chuyên đề Hàm số. Tài liệu gồm các dạng bài tập kèm hướng dẫn giải. Các dạng bài tập: – Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số – Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất, […]

Dạng toán xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất y = ax + b

Với dạng toán xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất y = ax + b ta thực hiện các bước như sau: – Bước 1: Thay tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng. – Bước 2: Giải hệ phương trình tìm ra giá trị của a và b. Ví […]

Đại số 7 – Chuyên đề 4 – Hàm số và đồ thị

Đây là bài thứ 4 of 7 trong series Chuyên đề Toán 7

A. Lý thuyết 1. Đại lượng tỉ lệ thuận 1.1 Định nghĩa –         Nếu đai lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức $ y=kx$ (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k –         Khi đại lượng y […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học