Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án

Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án

Hướng dẫn chấm thi – Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án-1

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án-2

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *