Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Bình Chánh 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Chánh năm học 2016-2017. Ngày kiểm tra 20 /12/2016.

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) \left( {3{{a}^{2}}-4ab+5{{c}^{2}}} \right)\left( {-5bc} \right)

b) \displaystyle \frac{{1-6x}}{{6x-1}}+\frac{{2x-2}}{{6x-1}}+\frac{{4x+1}}{{6x-1}}

c) \displaystyle \frac{{x+3}}{{{{x}^{2}}-1}}-\frac{{x+1}}{{{{x}^{2}}-x}}

Bài 2: ( 2,5điểm ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 12{{x}^{2}}{{y}^{2}}-20{{x}^{3}}y

b) \displaystyle 9-{{\left( {x-y} \right)}^{2}}

b) \displaystyle {{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-5x-15

Bài 3: ( 1,5 điểm )

a) Tìm x biết: \displaystyle x\left( {x+1} \right)-{{x}^{2}}+2x=5

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \displaystyle A={{x}^{2}}-6x+10

Bài 4: ( 3,5 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC) có đường cao AH. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, từ M kẻ MP \bot AB và MQ \bot AC (P\in AB,Q\in AC)

a) Chứng minh tứ giác APMQ là hình chữ nhật.

b) Gọi I là điểm đối xứng với M qua P. Chứng minh tứ giác AIMC là hình bình hành.

c) Chứng minh tứ giác PQMH là hình thang cân.

d) Chứng minh \displaystyle A{{H}^{2}}=HB.HC

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2