THCS Bình Hàn

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 8 THCS Bình Hàn 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Bình Hàn, Hải Dương, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = $ \left( {\frac{{4x}}{{{{x}^{2}}+2x}}+\frac{2}{{x-2}}-\frac{{6-5x}}{{4-{{x}^{2}}}}} \right):\frac{{x+1}}{{x-2}}$ a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của biểu thức A khi x […]

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 8 THCS Bình Hàn 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Bình Hàn, tỉnh Hải Dương, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Thi theo hình thức Tự luận. Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = $ \left( {\frac{{4x}}{{{{x}^{2}}+2x}}+\frac{2}{{x-2}}-\frac{{6-5x}}{{4-{{x}^{2}}}}} \right):\frac{{x+1}}{{x-2}}$ a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ