Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn thi Toán chuyên, trường THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 22/6/2012.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án

Đáp án Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa năm học 2012-2013:

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-1

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-2

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-3

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-4

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-5

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *