Khái niệm biểu đồ, tần suất

1. Khái niệm biểu đồ

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về tần số.

Các loại biểu đồ thường gặp là: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt.

2. Khái niệm tần suất

Tỉ số giữa tần số n của giá trị xi với tần số N các phần tử điều tra được gọi là tần suất f của giá trị đó.

– Tần suất của một giá trị được tính theo công thức: $ \displaystyle f=\frac{n}{N}$

N là số tất cả các giá trị

n là tần số của một giá trị

f là tần suất của giá trị đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *