Thẻ: THCS Nam Trung Yên

Đề kiểm tra khảo sát giữa HK2 môn Toán 9 THCS Nam Trung Yên 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 9, trường THCS Nam Trung Yên, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức A = ; B = a) Tính giá trị của B khi x = 25 b) Rút gọn […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2