Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

Diễn giải:

– Khi cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của các số đó.

Ví dụ 1:

Tính 0,25 + 2,5 ta làm như sau: 5 + 0 = 5 , 2 + 5 =7, 0 + 2 = 2. Vậy 0,25 + 2,5 = 2.75

Tính 8,6 – 2,7 ta làm như sau: 6 – 7 không trừ được ta lấy 16 – 7 = 9, tiếp tục 8 – 2 trừ thêm 1 nữa tức là 8 -3 = 5. Vậy 8,6 – 2,7 = 5,9

– Với phép nhân, chia các số thập phân ta cần viết chúng dưới dạng phân số.

Ví dụ 2:

Tính 3,1 x 2,5 ta làm như sau:

3,1 x 2,5 = \displaystyle \frac{31}{10}\displaystyle \frac{25}{10}\displaystyle \frac{31}{10}\displaystyle \frac{5}{2}\displaystyle \frac{31}{4}

Các em làm tương tự với phép chia số thập phân nhé.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x