Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1. Tính chất

Từ dãy tỉ số bằng nhau \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f} ta suy ra:

\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c+e}{b+d+f}=\frac{a+c-e}{b+d-f}

2. Số tỉ lệ

Khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5 tức là ta có: \displaystyle \frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}

Updated: 10/07/2017 — 10:38 sáng

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2