Tháng: Tháng Hai 2020

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 vòng huyện trường THCS Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Có lời giải. Lời giải đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 – Góc – Hình học 6 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 với các bài tập về Góc thuộc chương trình Hình học lớp 6 kèm đáp án giúp các em luyện giải các bài tập được tốt. Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 – Góc – Hình học 6:


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học