Sách Bài tập trắc nghiệm Toán 9 – tập 1, tập 2

Quyển Sách Bài tập trắc nghiệm Toán 9 được biên soạn theo chương trình Toán 9 hiện hành. Bao gồm 2 tập 1 và 2 với nội dung Đại số 9 và Hình học 9.

Nội dung tập 1 và tập 2 đều nằm trong kiến thức Toán 9 với các chương phân theo chương trình Đại số 9 và Hình học 9.

Mỗi chương đều có phần tóm tắt kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm. Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập chương và hướng dẫn cách giải một số bài tập của chương.

Cuối cùng là bộ đề tổng hợp để học sinh tự làm, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Đọc sách Bài tập trắc nghiệm Toán 9 – tập 1

Đọc sách Bài tập trắc nghiệm Toán 9 – tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học