Sách Các dạng toán điển hình 7

Cuốn sách Các dạng toán điển hình 7 có 2 phần Đại số và Hình học với nội dung tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải Toán và bài tập tự luyện Toán lớp 7.

Cuốn sách bao gồm 2 phần với 7 chương:

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I – SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Chương II – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Chương III -THỐNG KÊ

Chương IV – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HOC

Chương I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chương II – TAM GIÁC

Chương III – QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Ở mỗi chương chứa đựng các bài học (chủ dề 1, chủ đề 2, …) theo nội dung chương trình của sách giáo khoa mới.

Mỗi bài đều được chia thành 4 mục:

A. Tóm tắt lí thuyết: Trình bày có trật tự nội dung kiến thức liên quan.

B. Phương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu)

Gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm giúp hoàn thiện kiên thức cơ bản và nâng cao kĩ nâng giải Toán.

C. Bài tập luyện tập

D. Hướng dẫn-Đáp số

Đọc Sách Các dạng toán điển hình lớp 7:

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2 dưới đây:

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2