Sách Tài liệu chuyên toán THCS Toán 9 – Hình Học

Cuốn sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở Toán 9, tập hai: Hình Học gồm 14 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao về Toán lớp 9.

Ở mỗi chuyên đề cơ bản, cuốn sách không lập lai các nội dung đã có trong Sách giáo khoa mà chỉ tóm tắt các kiến thức cơ bản, đồng thời bổ sung thêm một số kiến thức cần thiết. Do đó, khi giảng day các chuyên đề, các thầy cô giáo nên sử dụng kết hơp tài liệu này với Sách giáo khoa. Các ví dụ minh họa đươc chọn lọc nhằm giúp hoc sinh biết cách giải và trình bày một số dạng toán nâng cao thường gặp. Sau đó là các bài tập có hướng dẫn giải.

Đọc Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 9 – Hình Học:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học