huyện Mỹ Đức

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Mỹ Đức 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Toán THCS © 2012 Liên hệ