Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số)

Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số), gồm 5 chương.

Chương 1. Biểu thức đại số, gồm các chuyên đề về Rút gọn và tính giá trị của biếu thức ; Tìm điều kiện để biểu thức (tại số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Chương 2. Đăng thức và bất đẳng thức, gồm các chuyên đề về Đẳng thức; Bất đẳng thức; Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Chương 3. Phương trình và bất phương trình, gồm các chuyên đề về Phương trình và bất phương trình bậc nhất; Phương trình bậc hai; Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.

Chương 4. Hệ phương trình, gồm các chuyên đề về Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ; Một số dạng hệ phương trình không mẫu mực ; Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ; Phương trình và hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Chương 4. Hàm số đồ thị, giới thiệu một số dạng toán về Hàm số và đồ thị bậc nhất, hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Phần cuối là Một số đề tự luyện và có hướng dẫn giải.

Đọc sách Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học