Tháng: Tháng Năm 2018

Những điều cần biết về hai tam giác đồng dạng của toán lớp 8

Nếu bạn đang băn khoăn về việc kiến thức về hai tam giác đồng dạng của chương trình toán lớp 8 cơ bản thì bạn cần nắm vững cách giải toán cơ bản dưới đây. Theo đó, bạn cần chú ý một số dạng toán về hình học 8 với cách giải toán hình như […]

Tìm hiểu về định lý Pytago cơ bản của toán lóp 7

Nếu bạn đang băn khoăn không biết kiến thức cơ bản về phần nội dung toán lớp 7 về định lý pytago chuẩn nhất mà bạn cần nhớ với cách giải đơn giản nhất áp dụng định lý này. Theo đó, một số dạng toán hình học 7 đều cần dựa vào định lý Pytago […]

Một số dạng toán phần Đa diện, diện tích đa thức của toán lớp 8

Một trong những chương trình sách giáo khoa toán lớp 8 cơ bản nhất mà bạn cần biết chính là phần Đa diện, diện tích đa thức cơ bản với cách giải đơn giản nhất. Theo đó, bạn cần nắm được kiến thức cơ bản nhất của phần này để có thể hoàn thành kỳ […]

Giá trị của một biểu thức là gì trong kiến thức toán lớp 7 cơ bản nhất

Nếu bạn đang băn khoăn và không biết được phần kiến thức cơ bản trong chương trình toán lớp 7 cho thấy các dạng toán về giá trị của một biểu thức đại số rất quan trọng. Bạn cần đặc biệt chú ý và nhớ kiến thức cơ bản về biểu thức đại số cơ […]

Chuẩn bị một số dạng toán lớp 8 cơ bản ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dạng bài toán lớp 8 cơ bản phần Đại sô để có thể đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ cơ bản. Bạn cần ôn luyện các dạng toán cơ bản của đại số 8 trong phần thi cuối kỳ với một số bài […]

Cùng làm một số dạng toán phần hàm số bậc nhất của toán lớp 9 cơ bản

Theo phân bổ của chương trình sách giáo khoa dành cho học lớp 9 thì bạn cần phải làm quen với một số dạng toán cơ bản phần hàm số bậc nhất với cách giải nhanh nhất. Theo đó, các chuyên gia về toán cấp 2 cũng đã đưa ra một số ví dụ về […]

Ôn lại số liệu thống kê, tần số của toán lớp 7 cơ bản trong sách giáo khoa

Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 7 cơ bản đã có một số kiểu toán cơ bản phần đại số với nội dung số liệu thống kê, tần số với cách giải đơn giản nhất. Theo các giáo viên từ các chương trình toán cấp 2 thì phần toán lớp 7 đơn giản […]

Tính chất cơ bản của phân thức trong toán đại lớp 8

Theo thông tin từ chương trình sách giáo khoa toán lóp 8 cũng đã cho bạn một số dạng đại số 8 với cách giải đơn giản và chính xác nhất. Dưới đây là một số dạng bài cơ bản nhất trong chương trình toán lớp 8 với cách giải như sau: Một số cách […]

Thực hành làm các bài toán phần chia lũy thừa cùng cơ số lớp 6

Theo chương trình sách giáo khoa lớp 6 cơ bản thì phần chia lũy thừa cùng cơ số với các dạng toán thông thường sẽ là nền tảng để bạn có thể phát triển thành nền tảng. Dưới đây cũng là một số dạng toán cơ bản về phần toán lớp 6 về phép chia […]

Ôn luyện phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản của toán lớp 9

Trong chương trình sách giáo khóa của chương trình toán lớp 9 cơ bản có các phần kiến thức phần phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản với cách giải chi tiết nhất. Theo các chuyên gia về toán cấp 2 thì có thể nhận thấy bất phương trình bậc nhất hai ẩn là […]

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2