Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7

Cuốn sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 gồm 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chương, mỗi chương là lý thuyết và bài tập.

3 Comments

Add a Comment
  1. Nhìn từ từ xem mới thấy hay nhưng hơi chóng mat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học