Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7

Cuốn sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 gồm 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chương, mỗi chương là lý thuyết và bài tập.

3 Comments

Add a Comment
  1. tôi muốn học nhiều hiểu nhiều hơn về môn toán cấp hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2