Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7

Cuốn sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 gồm 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chương, mỗi chương là lý thuyết và bài tập.

2 bình luận
  1. Bình luận

  2. Bình luận lại

Bình luận của bạn
Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2