Học và giải toán một cách thông minh khối 8,9

Học toán là một quá trình sáng tạo, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, sáng tạo trong vận dụng kiến thức, vì thế cần phải học toán một cách thông minh, mà thông minh chính là do học tập mà có.

Giải toán cùng là một quá trình vận dụng kiến thức, nên cùng cần giải toán một cách thông minh.

Cuốn “Học và giải toán một cách thông minh” nhằm giúp bạn trẻ yêu toán nắm vững và chủ động trong học tập, tăng khả năng tiếp thu kiến thức, biết cách rèn luyện kĩ năng giải toán, nhằm dự đoán, khai thác đào sâu, biết quan sát xung quanh với con mắt toán học.

Bác Hồ đã từng nói:

“Siêng học tập thì mau biết
Siêng nghĩ ngợi thì mau có sáng kiến
Siêng làm thì nhất định phải thành công”.

Xin nhắc lại ở đây câu chuyện về thi học sinh giỏi toán ở Mat-xcơ-va (1946). Có bài toán sau đây:

“Cho dãy số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … trong đó mỗi số, kể từ số thứ ba, bằng tổng hai số đứng trước nó. Trong 108 + 1 số hàng đầu tiên của hằng số trên có số nào tận cùng bằng bốn chữ số 0 không?”.

Thí sinh Ba-lát-xơ đã đề xuất và tìm cách giải bài toán tổng quát hơn: Đánh số tất cả số hạng tận cùng bằng bốn chữ số 0 của dãy và đã tìm ra rằng số hạng thứ 7501 và chỉ ra được suy luận tìm các số tận cùng bằng bốn chữ số tiếp theo.

Ba-lat-xơ chỉ giải bài toán này trong khi đề bài gồm 5 bài toán giải chưa xong. Ban giám khảo đã đánh giá cao năng lực sáng tạo của em và đã quyết định trao giải nhất cho thí sinh Ba-lat-xơ.

Hi vọng cuốn sách này góp phần thiết thực và bổ ích giúp các bạn trẻ yêu toán, biết cách đọc và giải toán một cách thông minh.

Đọc sách Học và giải toán một cách thông minh khối 8,9:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học