Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 1, Tập 2

Cuốn sách Nâng cao và phát triển Toán 8 thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở, nhằm giúp cho bạn đọc : các học sinh khá và giỏi Toán, các thầy cô giáo day Toán một tài liệu tham khảo đào sâu môn Toán dưới dạng bài tập nâng cao và các chuyên đề có kèm theo bài tập vận dụng.

Khi biên soạn cuốn sách này, tác giả sử dụng các cuốn Một số vấn đề phát triến Đại số 8, Toán nâng cao Đại số 8, Một số vấn đề phát triến Hình học 8, đồng thời chỉnh lí và bổ sung cho phù hợp với chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình học.

Phần Đại số gồm các chương I, II và ba chuyên đề :

  • Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
  • Tính chia hết đối với số nguyên.
  • Tính chia hết đối với đa thức.

Phần Hình học gồm các chương II, IV và hai chuyên đề :

  • Tính các đại lượng
  • Sử dụng công thức diện tích để thiết lập quan hệ về độ dài đoạn thẳng.

Đọc sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 1

Đọc sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 2

1 Comment

Add a Comment
  1. mong ad gửi cho e quyên này ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học