Bình Thuận

Đề thi Toán vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm học 2018-2019 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 11/07/2018. Câu 1. Rút gọn biểu thức: $ \displaystyle A=(\sqrt{6}+\sqrt{2})\cdot \sqrt{2}+\sqrt{{16}}-\sqrt{{12}}$ Câu 2. Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) $ \displaystyle {{x}^{2}}-3x-10=0$ b) $ \displaystyle […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học