Đề thi Toán vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 11/07/2018.

Câu 1. Rút gọn biểu thức: $ \displaystyle A=(\sqrt{6}+\sqrt{2})\cdot \sqrt{2}+\sqrt{{16}}-\sqrt{{12}}$

Câu 2. Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) $ \displaystyle {{x}^{2}}-3x-10=0$

b) $ \displaystyle \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {2x+y=4} \\ {3x-y=1} \end{array}} \right.$

Câu 3. Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P)

a) Vẽ đồ thị hàm số (P) trên mặt phẳng tọa độ (Oxy)

b) Tìm tham số m để phương trình đường thẳng (d): $ \displaystyle y=\left( {{{m}^{2}}-4} \right)x+{{m}^{2}}-3$ luôn cắt P tại hai điểm phân biệt

Câu 4. Quãng đường AB dài 120 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km nên đến trước ô tô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của ô tô thứ nhất.

Câu 5. Cho đường tròn (O;R) và điểm M nằm ở ngoài đường tròn (O) sao cho OM=2R. Từ điểm M ve hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A,B là các tiếp điểm)

a) Chứng minh tứ giác AOBM nội tiếp

b) Tính độ dài đoạn thẳng MA theo R và tính số đo $ \displaystyle \widehat{{AOM}}$

c) Từ M vẽ cát tuyến MCD đến đường tròn (O) (cát tuyến MCD không đi qua tâm và MC< MD). Chứng minh MA2 = MC.MD

d) AB cắt MO tại H. Chứng minh $ \displaystyle \widehat{{HDC}}=\widehat{{HOC}}$.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận 2018-2019:

Đề thi Toán vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi Toán vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2018-2019 có đáp án-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *