Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018-2019 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN VÀO 10 Lào Cai 2018-2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018-2019 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018-2019 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018-2019 có đáp án-3

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lào Cai 2018-2019 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *