ôn tập

Phiếu bài tập số 25 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 25 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 25: ÔN TẬP Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: a)$ -7105-\left( {155-7105} \right)+355$ b) $ \left( {35-815} \right)-\left( {795-65} \right)$ c) $ 5-197-2015-2015$ d) $ 4567=1234-4567-\,\,-66$ e) $ 2004-15+54-2004-54$ f) $ -45789-357-45789+57$ g) $ 1259-1409-12+1259+1409$ h) $ 2750-1229+2750-\left[ {-438-29-438} \right]$ i) $ -5+-37-45+151-\,-37+151$ k) $ 53-145-359-53+145-259$ l) $ -81-132-547+181-132-53$ m) […]

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 1 THCS Nam Hồng 2017 – 2018

Đề cương ôn tập Toán lớp 8 học kì 1 trường THCS Nam Hồng năm học 2017 – 2018 với bài tập 2 phần Đại số 8 và Hình học 8 tự giải. A. Đại số Câu 1: Thực hiện các phép tính sau a. $ \left( {2x-y} \right)\left( {4{{x}^{2}}-2xy+{{y}^{2}}} \right)$ b. $ \left( {6{{x}^{5}}{{y}^{2}}-9{{x}^{4}}{{y}^{3}}+15{{x}^{3}}{{y}^{4}}} […]

Phiếu bài tập số 10 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 10 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 10: ÔN TẬP Bài 40: Thực hiện phép tính: a) $ {{4}^{{10}}}{{.8}^{{15}}}$ b) $ {{4}^{{15}}}{{.5}^{{30}}}$ c) $ {{27}^{{16}}}:{{9}^{{10}}}$ d) $ \frac{{{{{72}}^{3}}{{{.54}}^{2}}}}{{{{{108}}^{4}}}}$ e) $ \frac{{{{3}^{{10}}}.11+{{3}^{{10}}}.5}}{{{{3}^{0}}{{{.2}}^{4}}}}$ f) $ {{3}^{6}}:{{3}^{2}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}$ g) $ \left( {39.42-37.42} \right):42$ h) $ 36.333-108.111$ i) $ 136.68+16.272$ k) $ 800-\left\{ {50.\left[ {\left( {18-{{2}^{3}}} \right):2+{{3}^{2}}} \right]} \right\}$ l) $ 28.\left( {231+69} \right)+72.\left( […]

Đề cương ôn tập Toán 8 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh Đề cương ôn tập Toán 8 học kỳ 2 năm học 2017-2018. Tài liệu bao gồm 2 phần Đại số và Hình học. Tài liệu chỉ có bài tập tự giải. I- Đại số 1) Giải các phương trình $ \displaystyle \text{a) 3 – 4x(25 – […]

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2017-2018

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017-2018. Tài liệu bao gồm 2 phần Số học và Hình học. Mỗi phần đều có lý thuyết và bài tập. A.Số học I. Lý thuyết 1. Giá trị tuyệt đối của số […]

Bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2017 – 2018

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh Bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 7. Tài liệu bao gồm 5 đề thi, các phần đơn, đa thức và hình học. Đề cương ôn tập HK2 Toán lớp 7 năm học 2017 – 2018. Xem chi tiết tài liệu dưới […]

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 9 với 10 chuyên đề

Ôn tập Toán lớp 9 với 10 chuyên đề bao gồm các chuyên đề: Rút gọn phân thức đại số, Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Phương trình vô tỷ. Và các chuyên đề: Chứng minh bất đẳng thức, Chứng minh bất đẳng thức, Tỷ số lượng giác, Cực trị, Cực trị hình học, Tính chứng minh hình, Chuyên đề […]

Đề cương ôn tập Toán 8 với các chủ đề

Toancap2.net xin giới thiệu với các em tài liệu Đề cương ôn tập Toán 8 với các chủ đề phù hợp với chương trình sách giáo khoa Toán 8. Tài liệu rất phù hợp dành cho các thầy cô giáo, các bạn gia sư môn Toán. Các chủ đề đó là: * Click vào từng […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học