Phiếu bài tập số 10 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 10: ÔN TẬP

Bài 40: Thực hiện phép tính:
a) $ {{4}^{{10}}}{{.8}^{{15}}}$

b) $ {{4}^{{15}}}{{.5}^{{30}}}$

c) $ {{27}^{{16}}}:{{9}^{{10}}}$

d) $ \frac{{{{{72}}^{3}}{{{.54}}^{2}}}}{{{{{108}}^{4}}}}$

e) $ \frac{{{{3}^{{10}}}.11+{{3}^{{10}}}.5}}{{{{3}^{0}}{{{.2}}^{4}}}}$

f) $ {{3}^{6}}:{{3}^{2}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}$

g) $ \left( {39.42-37.42} \right):42$

h) $ 36.333-108.111$

i) $ 136.68+16.272$

k) $ 800-\left\{ {50.\left[ {\left( {18-{{2}^{3}}} \right):2+{{3}^{2}}} \right]} \right\}$

l) $ 28.\left( {231+69} \right)+72.\left( {131+169} \right)$

m) $ \left( {27.45+27.55} \right):\left( {2+4+6+…+16+18} \right)$

n) $ {{2}^{3}}.15-\left[ {115-{{{\left( {12-5} \right)}}^{2}}} \right]$

o) $ 100:\left\{ {250:\left[ {450-\left( {{{{4.5}}^{3}}-{{2}^{3}}.25} \right)} \right]} \right\}$

Bài 41: Tìm số tự nhiên x, biết:
a) $ 100-7\left( {x-5} \right)=58$

b) $ 12\left( {x-1} \right):3={{4}^{3}}+{{2}^{3}}$

c) $ 24+5x={{7}^{5}}:{{7}^{3}}$

d) $ 5.\left( {x-1} \right)-206={{2}^{4}}.4$

e) $ 5{{\left( {x-4} \right)}^{2}}-7=13$

f) $ \left( {x+1} \right)+\left( {x+2} \right)+…..+\left( {x+30} \right)=795$

g) $ {{2}^{{x+3}}}-{{3.2}^{{x+1}}}=32$

h) $ 221-{{\left( {3x+2} \right)}^{3}}=96$

Bài 42: So sánh các lũy thừa sau:
a) $ {{13}^{{14}}}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,{{13}^{{15}}}$

b) $ {{27}^{7}}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,{{81}^{5}}$

c) $ {{5}^{{54}}}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,{{3}^{{81}}}$

d) $ {{2}^{{105}}}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,{{5}^{{45}}}$

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 9 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 11 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

4 Comments

Add a Comment
  1. cho guips tôi luôn đáp ánđược không ạ

  2. mn giúp mik giải các bài với ak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *