Phiếu bài tập số 15 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 15: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ

Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số:

a) $ A=2.25-2.24$

b) $ B=4.17+4.25$

c) $ C=2.3.5.7.11+13.17.19.21$

d) $ D=12.13.15.17+91$

e) $ E=15.31.37+110.102$

f) $ \overline{{abcabc}}+7$

g) $ \overline{{abcabc}}+22$

h) $ \overline{{abcabc}}+$39

Bài 2: Tìm số nguyên tố p sao cho:

a) 3p + 5 là số nguyên tố

b) p + 8 và p + 10 là số nguyên tố

c) p + 2 và p + 4 là số nguyên tố

Bài 3: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ x\in B\left( {12} \right),\,\,20\le x\le 50$

b) $ x\,\,\vdots \,\,5,\,\,\,x\le 40$

c) $ x\in $ Ư(20), x > 8

d) $ 16\,\,\vdots \,\,\,x$

e) $ 12\,\,\,\vdots \,\,\,\left( {x-1} \right)$

f) 2x + 3 là ươc của 10

g) $ x.\left( {x+1} \right)=6$

h) $ 3x+13\,\,\vdots \,\,x+1$

Bài 4: Cho p và 2p + 1 là các số nguyên tố (p > 5). Hỏi 4p + 1 là số nguyên tố hay hợp số?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 14 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 16 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *