Phiếu bài tập số 15 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 15: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ

Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số:

a) A=2.25-2.24

b) B=4.17+4.25

c) C=2.3.5.7.11+13.17.19.21

d) D=12.13.15.17+91

e) E=15.31.37+110.102

f) \overline{{abcabc}}+7

g) \overline{{abcabc}}+22

h) \overline{{abcabc}}+39

Bài 2: Tìm số nguyên tố p sao cho:

a) 3p + 5 là số nguyên tố

b) p + 8 và p + 10 là số nguyên tố

c) p + 2 và p + 4 là số nguyên tố

Bài 3: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x\in B\left( {12} \right),\,\,20\le x\le 50

b) x\,\,\vdots \,\,5,\,\,\,x\le 40

c) x\in Ư(20), x > 8

d) 16\,\,\vdots \,\,\,x

e) 12\,\,\,\vdots \,\,\,\left( {x-1} \right)

f) 2x + 3 là ươc của 10

g) x.\left( {x+1} \right)=6

h) 3x+13\,\,\vdots \,\,x+1

Bài 4: Cho p và 2p + 1 là các số nguyên tố (p > 5). Hỏi 4p + 1 là số nguyên tố hay hợp số?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 14 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 16 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2