Phiếu bài tập số 18 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 1: Tìm BCNN rồi tìm BC của các số sau:

a) 24 và 10                    b) 60 và 128                    c) 98 và 72

d) 10, 12 và 15              e) 56, 70, 126                  f) 8, 12, 15

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ x\,\,\,\vdots \,\,\,30,\,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,45$ và x < 500

b) $ x\in BC\left( {12,\,\,21,\,\,28} \right),\,\,150<x<300$

c) $ x\,\,\,\vdots \,\,\,65,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,45,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,105$ và x là số tự nhiên có 4 chữ số

d) x là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(21, 35, 99)

e) x là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho $ x+14\,\,\,\vdots \,\,\,7,\,\,x-16\,\,\,\vdots \,\,\,8,\,\,\,54+\,x\,\,\,\vdots \,\,\,9$

Bài 3: Một trường học có số học sinh xếp hàng 13; 17 dư 4 và 9; xếp hàng 5 thì vừa hết. Biết số học sinh trong khoảng từ 2500 đến 3000. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 4: Bốn chiếc đồng hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút, 10 phút, 15 phút và 20 phút. Chúng bắt đầu cùng reo chuông vào lúc 12 giờ trưa. Lần tiếp theo chúng cùng reo chuông vào lúc nào?

Bài 5: Số học sinh của một trường là một số tự nhiên có 3 chữ số và nhỏ hơn 900. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều không ai lẻ hàng. Tính số học sinh của trường đó?

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên a, b > 0, biết rằng BCNN(a, b)=240 và ƯCLN(a, b) =16

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 17 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 19 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *