Phiếu bài tập số 18 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 1: Tìm BCNN rồi tìm BC của các số sau:

a) 24 và 10                    b) 60 và 128                    c) 98 và 72

d) 10, 12 và 15              e) 56, 70, 126                  f) 8, 12, 15

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x\,\,\,\vdots \,\,\,30,\,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,45 và x < 500

b) x\in BC\left( {12,\,\,21,\,\,28} \right),\,\,150<x<300

c) x\,\,\,\vdots \,\,\,65,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,45,\,\,x\,\,\,\vdots \,\,\,105 và x là số tự nhiên có 4 chữ số

d) x là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(21, 35, 99)

e) x là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho x+14\,\,\,\vdots \,\,\,7,\,\,x-16\,\,\,\vdots \,\,\,8,\,\,\,54+\,x\,\,\,\vdots \,\,\,9

Bài 3: Một trường học có số học sinh xếp hàng 13; 17 dư 4 và 9; xếp hàng 5 thì vừa hết. Biết số học sinh trong khoảng từ 2500 đến 3000. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 4: Bốn chiếc đồng hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút, 10 phút, 15 phút và 20 phút. Chúng bắt đầu cùng reo chuông vào lúc 12 giờ trưa. Lần tiếp theo chúng cùng reo chuông vào lúc nào?

Bài 5: Số học sinh của một trường là một số tự nhiên có 3 chữ số và nhỏ hơn 900. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều không ai lẻ hàng. Tính số học sinh của trường đó?

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên a, b > 0, biết rằng BCNN(a, b)=240 và ƯCLN(a, b) =16

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 17 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 19 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. nguyễn thu phương

    mình muốn biết được hết đáp án của bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2