Đề thi vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương – Huế 2010-2011

TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM HỌC 2010 – 2011

Bài 1: (1,5 điểm)

Anh Nam đi từ nhà lên thị xã bằng xe đạp hết 2 giờ 15 phút với vận tốc 12 km/giờ. Lúc về cũng trên đoạn đường đó, anh đi bằng ô tô nên chỉ mất 30 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Bài 2: (1,5 điểm)

Một người có 280 kg gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi $ \displaystyle \frac{3}{4}$ số gạo tẻ và $ \displaystyle \frac{2}{3}$ số gạo nếp thì số gạo tẻ và số gạo nếp còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu người đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài 3:(3 điểm)

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM bằng $ \displaystyle \frac{1}{3}$AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng $ \displaystyle \frac{1}{3}$AC. Nối B với N, nối  C với M;  BN cắt CM tại I.

a) So sánh diện tích tam giác ABN với diện tích tam giác ACM.

b) So sánh diện tích tam giác BMI với diện tích tam giác CNI.

c) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tứ giác AMIN bằng 90cm2

 …………………………………….  Hết  …………………………………….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *