Tháng: Tháng Tư 2018

Ôn lại các dạng toán phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của toán lớp 8

Trong các dạng toán lớp 8, phần đại số thì bạn cần làm quen với các dạng toán cũng như cách giải đơn giản nhất về nội dung phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Theo chương trình toán lớp 8 thì bạn cần làm quen với nền tảng bất phương một ẩn cơ […]

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về chương Tam giác đồng dạng toán lớp 8

Một trong những kiến thức cơ bản nhất của chương trình toán lớp 8 nhất trong chương trình sách giáo khoa mà bạn cần nhớ là Tam giác đồng dạng với cách giải đơn giản nhất. Theo đó, bạn cần ôn tập một số dạng toán Tam giác đồng dạng của chương trình toán lớp […]

Ôn tập phần kiến thức của phần Phân thức Đại số lớp 8 chuẩn nhất

Trong chương trình sách giáo khoa lớp 8 phần Đại số có thế khẳng định kiến thức của Chương Phân thức Đại số cơ bản nhất cùng với cách giải chi tiết và đơn giản nhất. Theo chương trình kiến thức cơ bản của chương trình toán lớp 8 thì bạn cần nắm chắc các […]

Tìm hiểu cách giải cơ bản của chương trình chương Thống kê của Toán lớp 7

Bạn có thể áp dụng kiến thức cơ bản của chương trình sách giáo khoa toán lớp 7, phần Đại số, chương về Số liệu thống kê để giải các bài tập cơ bản nhất của chương trình lớp 7. Dựa vào khối kiến thức và phương pháp giải toán cơ bản chi tiết về […]

Ôn lại những kiến thức về phương trình 1 ẩn cơ bản trong toán lớp 7

Với kiến thức cơ bản phần phương trình 1 ẩn đơn giản trong chương trình sách giáo khoa toán Đại số lớp 7, bạn có thể áp dụng để giải một số dạng toán cơ bản sau. Để hoàn thành chương trình Đại số 7, bạn sẽ trải qua chương phương trình, trong đó, đơn […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học