Tháng: Tháng Tư 2018

Ôn tập định lý ta lét trong tam giác của toán lớp 8

Trong các phần kiến thức cơ bản của chương trình hình học lớp 8 thì bạn có thể nhận thây phần định lý ta lét trong tam giác rất quan trọng và ứng dụng cao trên thực tế. Theo đó, các chuyên gia của toán cấp 2 cũng đã khẳng định các dạng toán hình […]

Các dạng toán của toán lớp 7 về phần phân số bằng nhau cơ bản

Trong chương trình sách giáo khoa của toán lớp 7 có phần kiến thức cơ bản về phần phân số bằng nhau cùng với cách giải đơn giản và chi tiết nhất. Cùng tham khảo dưới đây. Dựa vào kiến thức của toán cấp 2 thì phần toán lớp 7 sẽ có một số dạng […]

Ôn lại các dạng toán phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của toán lớp 8

Trong các dạng toán lớp 8, phần đại số thì bạn cần làm quen với các dạng toán cũng như cách giải đơn giản nhất về nội dung phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Theo chương trình toán lớp 8 thì bạn cần làm quen với nền tảng bất phương một ẩn cơ […]

Phần kiến thức cơ bản về hình trụ, hình nón và hình cầu lớp 9

Dựa vào kiến thức cơ bản về phần hình trụ, hình nón và hình cầu của chương trình toán lớp 9 thì bạn cần phải làm một số dạng toán cơ bản dưới dây với cách giải đơn giản. Trong chương trình đại số 9 thì bạn cần phải tìm hiểu các bài toán về […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử

Bằng kiến thức cơ bản của chương trình toán lớp 8 cơ bản thì bạn nên nắm chắc các dạng toán và cách giải trong phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử. Theo đó, các bạn cần nắm được các phương pháp nhóm hạng tử cơ bản để hoàn […]

Bất phương trình bậc nhất một ẩn trong toán lớp 8 cơ bản

Trong chương trình toán cơ bản của toán lớp 8 phần Đại số cơ bản có phần kiến thức bất phương trình bậc nhất một ẩn mà bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải đơn giản nhất. Theo đó, các bạn học sinh cần nắm được các dạng toán cơ bản cùng với […]

Ôn lại kiến thức về độ dài đường tròn, cung tròn trong lớp 9

Với kiến thức cơ bản của hình học lớp 9 thì bạn cần chuẩn bị bài toán cơ bản về độ dài đường tròn, cung tròn sẽ giúp bạn có nền tảng để chuẩn bị cho chương trình THPT. Theo các chuyên gia về toán lớp 9 thì bạn cần chuẩn bị kiến thức để […]

Làm các bài tập phần quy đồng mẫu số nhiều phân số toán lớp 6

Dựa vào kiến thức phần quy đồng mẫu số nhiều phân số của chương trình toán lớp 6, bạn có thể yên tâm áp dụng để giải các bài toán cơ bản với cách giải đơn giản nhanh nhất. Theo các chuyên gia về toán cấp 2 cũng đã chỉ ra những kiến thức cơ […]

Chương trình sách giáo khoa về phần nửa mặt phẳng cơ bản

Bạn cần quan tâm đến các kiến thức cơ bản về phần nửa mặt phẳng của toán lớp 6 của phần Hình học phù hợp với chương trình cơ bản với cách giải đơn giản nhất. Theo các chương trình toán lớp 6 thì phần hình học cơ bản và hướng dẫn chi tiết để […]

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về chương Tam giác đồng dạng toán lớp 8

Một trong những kiến thức cơ bản nhất của chương trình toán lớp 8 nhất trong chương trình sách giáo khoa mà bạn cần nhớ là Tam giác đồng dạng với cách giải đơn giản nhất. Theo đó, bạn cần ôn tập một số dạng toán Tam giác đồng dạng của chương trình toán lớp […]

Ôn tập phần kiến thức của phần Phân thức Đại số lớp 8 chuẩn nhất

Trong chương trình sách giáo khoa lớp 8 phần Đại số có thế khẳng định kiến thức của Chương Phân thức Đại số cơ bản nhất cùng với cách giải chi tiết và đơn giản nhất. Theo chương trình kiến thức cơ bản của chương trình toán lớp 8 thì bạn cần nắm chắc các […]

Tiếp tục ôn lại những hằng đẳng thức đáng nhớ phần 2 của toán lớp 8

Bên cạnh các hằng đẳng thức cơ bản thì có thể nhận thấy rằng trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 8, phần đại số sẽ có một số dạng toán cơ bản và hướng dẫn giải chi tiết. Theo đó, bạn cần hết sức lưu ý về một số bài toán về hằng […]

Các dạng toán thuộc phần số phần tử của tập hợp, tập hợp con cơ bản

Bạn có thể kết hợp kiến thức tập hợp con, số phần tử của tập hợp để có thể áp dụng để làm một số bài toán trong chương trình đại số 6 một cách chi tiết nhất. Nhờ các bài toán trong phần số phần tử của tập hợp, tập hợp con của chương […]

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông của toán lớp 9

Nhờ nền tảng kiến thức các phần Hình học 6, 7, 8, và phần hệ thức lượng trong tam giác vuông, bạn có thể tự tin áp dụng công thức để hoàn thành các dạng toán Hình học 9. Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 9 cũng đã triển khai các chương trình […]

Tìm hiểu cách giải cơ bản của chương trình chương Thống kê của Toán lớp 7

Bạn có thể áp dụng kiến thức cơ bản của chương trình sách giáo khoa toán lớp 7, phần Đại số, chương về Số liệu thống kê để giải các bài tập cơ bản nhất của chương trình lớp 7. Dựa vào khối kiến thức và phương pháp giải toán cơ bản chi tiết về […]

Ôn lại những kiến thức về phương trình 1 ẩn cơ bản trong toán lớp 7

Với kiến thức cơ bản phần phương trình 1 ẩn đơn giản trong chương trình sách giáo khoa toán Đại số lớp 7, bạn có thể áp dụng để giải một số dạng toán cơ bản sau. Để hoàn thành chương trình Đại số 7, bạn sẽ trải qua chương phương trình, trong đó, đơn […]

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhân tử chung

Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 8, phần đại số thì có phần kiến thức cơ bản về phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung. Theo các chuyên gia toán cấp 2 thì phần kiến thức về phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng […]

Các bài tập thuộc chương đa giác, diện tích đa giác cơ bản

Trong các kiến thức về đa giác, diện tích đa giác đã giúp bạn củng cố kiến thức để hoàn thành các bài tập cơ bản nhất. Cùng xem hướng dẫn giải chi tiết như sau: Chương trình toán lớp 8 cũng đã cập nhật thêm các bài toán về hình lớp 8 với kiến […]

Ôn tập lại những hằng đẳng thức đáng nhớ trong toán lớp 8

Bằng kiến thức cơ bản về những hằng đẳng thức đáng nhớ để có thể áp dụng vào để có thể giải được các dạng toán cơ bản và cách giải chi tiết đơn giản nhất. Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 8 thì phần số học có phần hằng đẳng thức trong […]

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Dựa vào kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa lớp 7 phần Đại số, chương Hàm số và Đồ thị của Toán lớp 7 cơ bản và hướng dẫn giải bài tập chi tiết. Để có thể hoàn thành chương trình học toán cấp 2, đặc biệt là chương trình toán lớp […]

Cùng làm quen với số nguyên âm trong toán lớp 6 cơ bản

Bên cạnh số tự nhiên và các tập hợp số cơ bản thì bạn cũng có thể nhận thấy trong chương trình toán lớp 6, phần Đại số còn có chương tập hợp số nguyên âm cơ bản. Theo chương trình sách giáo khoa toán cấp 2, phần số nguyên âm của toán lớp 6 […]

Ôn tập kiến thức phép nhân đa thức với đa thức trong Đại số 8

Trong chương trình Sách giáo khoa Toán lớp 8, phần Đại số có chương phép nhân đa thức với đa thức cơ bản. Cùng ôn tập các dạng toán liên quan với lời giải chi tiết. Hoàn thành chương trình Phép Nhân và phép chia đa thức của Phần Đại số 8 có những dạng […]

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2