Tháng: Tháng Tư 2018

Ôn tập định lý ta lét trong tam giác của toán lớp 8

Trong các phần kiến thức cơ bản của chương trình hình học lớp 8 thì bạn có thể nhận thây phần định lý ta lét trong tam giác rất quan trọng và ứng dụng cao trên thực tế. Theo đó, các chuyên gia của toán cấp 2 cũng đã khẳng định các dạng toán hình […]

Các dạng toán của toán lớp 7 về phần phân số bằng nhau cơ bản

Trong chương trình sách giáo khoa của toán lớp 7 có phần kiến thức cơ bản về phần phân số bằng nhau cùng với cách giải đơn giản và chi tiết nhất. Cùng tham khảo dưới đây. Dựa vào kiến thức của toán cấp 2 thì phần toán lớp 7 sẽ có một số dạng […]

Ôn lại các dạng toán phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của toán lớp 8

Trong các dạng toán lớp 8, phần đại số thì bạn cần làm quen với các dạng toán cũng như cách giải đơn giản nhất về nội dung phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Theo chương trình toán lớp 8 thì bạn cần làm quen với nền tảng bất phương một ẩn cơ […]

Phần kiến thức cơ bản về hình trụ, hình nón và hình cầu lớp 9

Dựa vào kiến thức cơ bản về phần hình trụ, hình nón và hình cầu của chương trình toán lớp 9 thì bạn cần phải làm một số dạng toán cơ bản dưới dây với cách giải đơn giản. Trong chương trình đại số 9 thì bạn cần phải tìm hiểu các bài toán về […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử

Bằng kiến thức cơ bản của chương trình toán lớp 8 cơ bản thì bạn nên nắm chắc các dạng toán và cách giải trong phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử. Theo đó, các bạn cần nắm được các phương pháp nhóm hạng tử cơ bản để hoàn […]

Bất phương trình bậc nhất một ẩn trong toán lớp 8 cơ bản

Trong chương trình toán cơ bản của toán lớp 8 phần Đại số cơ bản có phần kiến thức bất phương trình bậc nhất một ẩn mà bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải đơn giản nhất. Theo đó, các bạn học sinh cần nắm được các dạng toán cơ bản cùng với […]

Ôn lại kiến thức về độ dài đường tròn, cung tròn trong lớp 9

Với kiến thức cơ bản của hình học lớp 9 thì bạn cần chuẩn bị bài toán cơ bản về độ dài đường tròn, cung tròn sẽ giúp bạn có nền tảng để chuẩn bị cho chương trình THPT. Theo các chuyên gia về toán lớp 9 thì bạn cần chuẩn bị kiến thức để […]

Làm các bài tập phần quy đồng mẫu số nhiều phân số toán lớp 6

Dựa vào kiến thức phần quy đồng mẫu số nhiều phân số của chương trình toán lớp 6, bạn có thể yên tâm áp dụng để giải các bài toán cơ bản với cách giải đơn giản nhanh nhất. Theo các chuyên gia về toán cấp 2 cũng đã chỉ ra những kiến thức cơ […]

Chương trình sách giáo khoa về phần nửa mặt phẳng cơ bản

Bạn cần quan tâm đến các kiến thức cơ bản về phần nửa mặt phẳng của toán lớp 6 của phần Hình học phù hợp với chương trình cơ bản với cách giải đơn giản nhất. Theo các chương trình toán lớp 6 thì phần hình học cơ bản và hướng dẫn chi tiết để […]

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về chương Tam giác đồng dạng toán lớp 8

Một trong những kiến thức cơ bản nhất của chương trình toán lớp 8 nhất trong chương trình sách giáo khoa mà bạn cần nhớ là Tam giác đồng dạng với cách giải đơn giản nhất. Theo đó, bạn cần ôn tập một số dạng toán Tam giác đồng dạng của chương trình toán lớp […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2