Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Lớp 9 – Nguyễn Trung Kiên

Toán cấp 2 chia sẻ với các em học sinh tài liệu “Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Lớp 9 – Nguyễn Trung Kiên” . Tài liệu dùng để ôn luyện Hình học 9 theo chuyên đề.

Nội dung các chuyên đề bao gồm:

1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

2. BÀI GIẢNG HÌNH HỌC PHẦN 1, ĐƯỜNG TRÒN

3. GÓC HÌNH 9

4. TỨ GIÁC NỘI TIẾP CHUẨN

5. CHÙM BÀI TẬP CÁT TUYẾN, TIẾP TUYẾN

6. NHỮNG ĐỊNH LÝ HÌNH HỌC NỔI TIẾNG

7. BÀI TẬP HÌNH CHỌN LỌC

8. ĐỀ THI HSG

9. QUỸ TÍCH

10. CỰC TRỊ HÌNH HỌC

11. BÀI TẬP RÈN LUYỆN THEO CHỦ ĐỀ

12. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ

13. BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO

14. LỜI GIẢI BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO

15. LỜI GIẢI BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO(TIẾP)

Download (tải về) tài liệu Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Lớp 9:

https://drive.google.com/file/d/11KOoLNC0SMM71pzpPMH9Kz8bgnd8x4YZ/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *